Søknadsskjema

Hvem kan søke?

  • Familier som har utfordringer i forhold til rus- og/eller psykisk helse tett på livet.
  • Familier som er rammet av økonomiske utfordringer.
  • Familier med barn mellom 0- 15 år.
  • Fra hele Norge.

Kontakt oss per epost dersom du har spørsmål knyttet til søknaden. synnove.roland@blakors.no

NB! Vi tar det som en selvfølge at det respekteres Blå Kors Feriers nulltoleranse for bruk av rusmidler. Ved en eventuell overtredelse, vil det være nødvendig å sende vedkommende hjem og i noen tilfeller hele familien.

Søknadsskjema:

Velg ønsket ferie:
Dagstur til Bortelid Skisenter
5-dagers ferie til Hovden 24. - 28. mars 2019
       
         
Navn og personalia på foresatte (obligatorisk):
Navn*:      
Født*:      
Adresse*:      
Postnr*:   Sted:
E-post*:      
Mobnr.*:      
         
Navn på foresatt nr 2:
Navn:      
Mobnr.:      
         
Barn som skal være med på ferien (obligatorisk):
Navn*:   Født*:
Navn:   Født:
Navn:   Født:
Navn:   Født:
Navn:   Født:
       
Er noen av søkerne allergiske mot noe?