Sommerferie på Sørlandet – Birkeland

På Birkeland utenfor Kristiansand ligger det et flott internat med tilhørende svømmehall og gymsal.
Her har Blå Kors Ferier i en årrekke hatt dette som base for Sørlandsferier.

Vi overnatter på Sørlandet Folkehøgskoles studentrom og spiser frokost, lunsj, middag og kveldsmat i skolens kantine. Vi drar på ulike utflukter i Agder og besøker blant annet Kristiansand Dyrepark. På Birkeland er det flotte naturområder og mange er med på småturer i nærområdet i løpet av ferien.

Flere av aktivitetene er valgfrie og noen aktiviteter er obligatoriske å bli med på. Ferien rommer både aktiviteter og avslapning for liten og stor. Vi legger til rette for at barn og ungdom skal få opplevelser sammen med sine foresatte, slik at familien opplever å skape ferien sammen. Det vil være med ledere som holder oversikten på praktiske gjøremål og som kan kontaktes ved spørsmål og ved behov for hjelp.

For å melde seg på en av ferieukene må det fylles ut et søknadsskjema innen 1. mai 2019. Behandling av søknader skjer i begynnelsen av mai, og alle søkere vil få tilbakemelding innen 15. mai.

Ferietilbud sommeren 2019

  • Ferie 1: mandag 24. juni– lørdag 29. juni 2019
  • Ferie 2: mandag 29. juli – lørdag 3. august 2019

Inkludert:

  • Overnatting mandag – lørdag
  • Frokost, lunsj, middag og kveldsmat
  • Utflukter og aktiviteter

Forsikring

Alle deltakere dekkes av Blå Kors egen gruppeforsikring. Deltakere bør også ha sin egen reiseforsikring.

Pris

Feriene er gratis, men transport til og fra Kristiansand dekkes selv. Om familien er knyttet opp til NAV, Barnevernstjenesten med flere, vil det være mulig å søke om dekning av reisekostnader til og fra Kristiansand via disse.

Søknad om Sommerferie på Sørlandet - Birkeland

Kryss av for hvilken ferieuke du søker på:

5 + 1 =