«Hjerterom»

– Gratis overnatting på campingplasser og feriesentre

Campingplasser og feriesentere på Sørlandet og Telemark har gått sammen om å gi 1200 overnattingsdøgn til dem som virkelig trenger det.

Dette prosjektet kalles «Hjerterom», og handler om å kunne gi noe til barnefamilier som vil ha glede av en ferie, men som av ulike grunner ikke har midler eller muligheten til det. I tillegg har andre campingplasser/feriesentre tatt kontakt med Blå Kors Ferier for de ønsker å bidra etter å ha hørt om «Hjerterom».

For mer informasjon ta kontakt med virksomhetsleder i Blå Kors Ferier, Synnøve Roland på telefon 4800 5881 eller e-post synnove.roland@blakors.no.

Booking:

All booking skjer via Blå Kors Ferier fra og med 1. april 2019.

Forsikring

Deltakere må selv ordne sin egen reiseforsikring.

Pris

Overnattingen på campingplassen/feriesenterene er gratis. Andre utgifter utover det, må dekkes selv.