Generell informasjon

12 campingplasser/ Feriesentere på Sørlandet og Telemark har gått sammen om å gi 1200 overnattingsdøgn til dem som virkelig trenger det. Dette prosjektet kalles «Hjerterom», og handler om å kunne gi noe til familier og enkeltpersoner som vil ha glede av en ferie, men som av ulike grunner ikke har midler eller muligheten til det. I tillegg har andre campingplasser/ Feriesenter tatt kontakt med Blå Kors Ferier for de ønsker å bidra etter å ha hørt om «Hjerterom».

For mer informasjon ta kontakt med virksomhetsleder i Blå Kors Ferier, Synnøve Roland på telefon 4800 5881 eller mail synnove.roland@blakors.no.

All booking skjer via Blå Kors Ferier fra og med 1 April 2019.

Campingplasser/ Feriesenter som gir gratis overnattingsdøgn sommeren 2019

Mer info kommer snart om hvilke campingplasser og feriesentre som er med i «Hjerterom» prosjektet !

Forsikring

Deltakere må selv ordne sin egen reiseforsikring.

Pris

Overnattingen på campingplassen/ Feriesenterene er gratis. Andre utgifter utover det, må dekkes selv.