Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier
som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lavinntekt tett på livet.

Tilbudet gjelder for familier fra hele landet, og dette er et lavterskel tilbud. Er du i tvil om din familie er i målgruppen, gjerne kontakt Blå Kors Ferier.

Nettsiden blir oppdatert fortløpende med alle årets ferietilbud. Gå inn på Ferietilbud øverst på siden.

Sol

Ferietilbud 2020

I år blir det arrangert mange ulike typer ferier for barnefamilier. I nesten alle skolens ferier vil det bli et tilbud, samt helger.  Se mer informasjon under «Ferietilbud» i menyen.

Søknad om ferieplass

For å få plass på våre ferietilbud må en først fylle ut og sende inn søknadsskjemaet for den aktuelle ferien. Tilbakemelding om en har fått plass eller ikke på ferien gis i god tid før ferietilbudet starter. Søknadsskjema må fylles ut på nett.

Les vår personvernerklæring.