Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier
som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller fattigdomsproblematikk tett på livet.

Tilbudet gjelder for familier fra hele landet, og dette er et lavterskel tilbud. Er du i tvil om din familie er i målgruppen, kontakt Blå Kors Ferier.

Nettsiden våres blir oppdatert med årets ferietilbud i løpet av Mars.

Sol

Ferietilbud 2020

I år blir det arrangert mange ulike typer ferier for barnefamilier. I alle skolens ferier vil det være ferietilbud, både vinter, vår, sommer, høst og jul. Se mer informasjon under «Ferietilbud» i menyen.

Søknad om ferieplass

For å få plass på våre ferietilbud må en først fylle ut og sende inn søknadsskjemaet for den aktuelle ferien. Tilbakemelding om en har fått plass eller ikke på ferien gis i god tid før ferietilbudet starter. Søknadsskjema må fylles ut på nett.

Les vår personvernerklæring.