Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier
som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lavinntekt tett på livet.
Tilbudet gjelder for familier fra hele landet, og dette er et lavterskel tilbud. Er du i tvil om din familie er i målgruppen, gjerne kontakt Blå Kors Ferier.

 

Vår nettside vil bli fortløpende oppdatert med sommerens ferietilbud.
Vi gleder oss over at vi også i sommer kan tilby ferier og overnatting, men i en litt annen form en tidligere år, og i henhold til enhvert tids gjeldene smittevern regler.
Søkere vil bli orientert dersom eventuelle endringer/avlysninger må gjøres.
Husk å ta vare på hverandre i tiden fremover.

 

Vi i Blå Kors Ferier følger korona-situasjonen i Norge. Vi vil til enhver tid følge myndighetenes pålegg og anbefalinger. Vi har gjordt noen endringer og tiltak i våre tilbud. Dette for å ivareta våre gjester, Tidgivere, medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi ønsker å ta vår del av den nasjonale dugnaden som må til for å begrense spredningen av smitte.

Sol

Ferietilbud 2020

I år blir det arrangert mange ulike typer ferier for barnefamilier. I nesten alle skolens ferier vil det bli et tilbud, samt helger.  Se mer informasjon under «Ferietilbud» i menyen.

Søknad om ferieplass

For å få plass på våre ferietilbud må en først fylle ut og sende inn søknadsskjemaet for den aktuelle ferien. Tilbakemelding om en har fått plass eller ikke på ferien gis i god tid før ferietilbudet starter. Søknadsskjema må fylles ut på nett.

Les vår personvernerklæring.