Sol

Ferietilbud 2019

Vi arrangerer ulike typer ferier for barn, ungdom og familier gjennom hele året.
Pris: Feriene er gratis, men transport til og fra Kristiansand må dekkes selv. Om familien er knyttet opp til NAV, Barnevernstjenesten med flere, vil det være mulig å søke om dekning av reisekostnader via disse.
Se mer informasjon under «Ferietilbud» i menyen. Blå Kors Ferier er også så heldige å motta 1200 gratis overnattingsdøgn på ulike Feriesentre og Campingplasser rundt om i Norge. 

Søk om ferieplass

Alle må sende inn søknadsskjema for å få muligheten til å være med på noen av feriene til Blå Kors Ferier 2019 . Søknadsskjemaet må fylles ut på nett.

Bli Tidgiver

Vi har behov for Tidgivere som kan hjelpe med praktiske ting, transport, matservering og lignende. Dersom du ønsker å gi av din tid til andre som trenger det kan du selv velge om du vil bidra med noen timer eller dager. Les mer..

 

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.»