Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier
som har rusavhengighet og psykiske utfordringer tett på livet. 
Tilbudet gjelder for familier fra hele landet.

Sol

Ferietilbud 2019

I år blir det arrangert mange ulike typer ferier for barnefamilier. For alle skolens ferier vil det være ferietilbud, både vinter, vår, sommer, høst og jul. Se mer informasjon under «Ferietilbud» i menyen.

Søknad om ferieplass

For å få plass på våre ferietilbud må en først fylle ut og sende inn søknadsskjemaet for den aktuelle ferien. Tilbakemelding om en har fått plass eller ikke på ferien gis i god tid før ferietilbudet starter. Søknadsskjema må fylles ut på nett.

Les vår personvernerklæring.