Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier
som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lavinntekt tett på livet.
Tilbudet gjelder for familier fra hele landet, og dette er et lavterskel tilbud. Er du i tvil om din familie er i målgruppen, gjerne kontakt Blå Kors Ferier.

Vi i Blå Kors Ferier følger korona-situasjonen i Norge og må dessverre, i tråd med myndighetenes pålegg og anbefalinger, gjøre noen endringer og tiltak i våre tilbud. Dette for å ivareta våre gjester, Tidgivere, medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi ønsker å ta vår del av den nasjonale dugnaden som må til for å begrense spredningen av smitte.

Vår nettside vil bli fortløpende oppdatert med de nødvendige endringene som kommer.
Vi gleder oss til vi igjen kan tilby ferier og overnatting til alle. Husk å ta vare på hverandre i tiden fremover.
Ferietilbudene som allerede ligger ute kan fortsatt søkes på, og søkere vil bli orientert dersom eventuelle endringer/avlysninger må gjøres.

Sol

Ferietilbud 2020

I år blir det arrangert mange ulike typer ferier for barnefamilier. I nesten alle skolens ferier vil det bli et tilbud, samt helger.  Se mer informasjon under «Ferietilbud» i menyen.

Søknad om ferieplass

For å få plass på våre ferietilbud må en først fylle ut og sende inn søknadsskjemaet for den aktuelle ferien. Tilbakemelding om en har fått plass eller ikke på ferien gis i god tid før ferietilbudet starter. Søknadsskjema må fylles ut på nett.

Les vår personvernerklæring.